Despre Noi

/Despre Noi
Despre Noi 2020-06-25T07:39:55+00:00

DECIROM S.A. are o activitate de peste 70 de ani în portul Constanța, activitate care a început în anul 1946 odată cu înființarea firmei AKO, trecand prin diverse transformari inclusiv prin schimbarea numelui.

Este interesată de atragerea de noi fluxuri de mărfuri cum sunt: mărfurile vrac care necesită tehnologie de mare productivitate, în diversificarea și dezvoltarea de noi capacitați de încarcare/descarcare în special în domeniul materialelor de construcții, al produselor agricole (cereale,plante tehnice) și metalurgice.

Rațiunea adăugării acestor noi produse  și servicii o constituie creșterea veniturilor și a profitului, reducerea muncii fizice  prin creșterea gradului de mecanizare. Traficul realizat de societate a înregistrat fluctuații  în funcție de cererea de prestații portuare, cerere condiționată de dinamica economiei nationale. DECIROM S.A. are relații contractuale cu peste 100 de societăți.

DECIROM S.A. Constanţa şi-a orientat Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii muncii precum şi al siguranţei alimentelor pentru a implementa şi îmbunătăţi continuu un sistem de management integrat conform standardelor Internaţionale SR  EN ISO 9001/2008; SR OHSAS 18001/2008; SR EN ISO 14001/2005.

Politica din domeniul calităţii, al mediului, sănătăţii şi securităţii muncii, promovată în cadrul DECIROM S.A. Constanţa asigură orientarea înspre client  a tuturor proceselor care au loc în cadrul activităţii derulate, prin  identificarea nevoilor şi aşteptărilor acestuia, în scopul satisfacerii cerinţelor explicite şi implicite privind serviciile.

Certificari & licente Decirom