ANUNȚ MEDIU

//ANUNȚ MEDIU
 

ANUNȚ MEDIU

 

CN Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța pentru DECIROM S.A., cu sediul în municipiul Constanța, Incinta Port Constanța, Gara Maritimă, județul Constanța, titulară a proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Constanța,   NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE PARTER-INVESTIȚIE REALIZATĂ DE DECIROM S.A.”, amplasat în municipiul Constanța, Incinta Port, Dana     48-50, județul Constanța.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța, str. Unirii nr.23, Județul Constanța, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.00, vineri, între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 

2020-11-03T10:41:56+00:00